Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivní senioři na májových oslavách

29. 5. 2016

Účast Aktivních seniorů Prahy 15 na májových oslavách.

         V sobotu 21. 5. 2016 se pod záštitou místostarostky MČ Prahy 15 Bc. Jitky Kolářové konal májový pochod ulicemi Horních Měcholup a po dosažení cíle - Veronského náměstí, veselice s bohatým kulturním programem.

Průvod vyšel od Hornoměcholupské hasičské zbrojnice. Tempo udávalo hasičské vozidlo s ozdobeným přívěsem, na kterém seděla trojice tetiček s baráčnickým praporem.

Za přívěsem šel soused s překrásnou májkou a stuhy nesly členky tanečního kroužku Aktivních seniorů Prahy 15. Za nimi tetičky a sousedé obce baráčníků Horních Měcholup, dále pak občané, kteří se rádi projdou za doprovodu pěkné hudby a zpěvu.

Po několika občerstvovacích zastávkách končilo toto procesí na Veronském náměstí. Tam všechny návštěvníky krátce pozdravil rychtář obce baráčníků a po něm i pan starosta MČ Prahy 15.

Kulturní program pokračoval vystoupením prvňáčků s písněmi J. Uhlíře a Z. Svěráka. Velmi pěkné bylo vystoupení žáků s lidovými písněmi.

Po vyklizení prostoru před podiem nastoupily členky tanečního kroužku Aktivních seniorů Praha 15 se stavovským tancem baráčníků Českou besedou. Krátké přestávky mezi jednotlivými tanci byly vyplněny potleskem. Mládež se podivovala, jak se dříve tančilo, střední generace se divila, jak si to ty tanečnice zapamatují a ti co Českou besedu znali dobře, ti si užívali a dokonce zpívali.

Na závěr vystoupení následoval velký potlesk a rychtářovo poděkování nejstarší tanečnici 87 leté Stáně Šimkové. Moc děkujeme za pěkné vystoupení.

Z rukou rychtáře obdržely tanečnice malou pozornost. Jak si jistě přítomní diváci všimli, jedna z tanečnic má ještě do důchodu dost času. Je to způsobeno velmi malým zájmem o tyto tance jak z řad Aktivních seniorů, tak z řad členů obce baráčníků.

Byla by škoda, kdyby tyto tradiční tance měly být zapomenuty. Dveře do tanečního kroužku jsou pro každého zájemce otevřeny.

                                                              Oldřich Slavata